Thiết bị Thermaltake Pacific 12mm-10mm PETG Fitting Kit-Starter

1.650.000

Thông số sản phẩm:

  • Model: CL-W160-CU00WT-A
  • Kích thước: 560(L) x 143 (W) x 56 (H)
  • Sản phẩm gồm:

Fittings

  • Fit nén Pacific G1/4 PETG 12mm OD – Đen x 6
  • Fit nén Pacific G1/4 PETG 90 độ 12mm OD – Đen x 2              

Ống: Ống V-Tubler PETG Tube 12mm OD 10mm ID 500mm 4Pack x1

Phụ kiện: Dây silicone x 1

  • Bảo hành: 24 tháng