Card màn hình Colorful iGame RTX 3080 Ti NB 12G-V cũ – BH 11.2024

Liên hệ 0935132878

Thông số sản phẩm:

  • Dung lượng bộ nhớ: 12Gb GDDR6
  • 10240 CUDA Cores
  • Core Clock: 1365 Mhz
  • Kết nối: 3x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0b
  • Nguồn yêu cầu: 750W
  • Bảo hành 11.2024

Hết hàng